Menu Bongso88

© 2021 BONGSO88.COM. Đã Đăng Ký Bản Quyền

Kết quả bóng đá VL World Cup 2019/2022 Khu vực Châu Á

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á được cập nhật chính xác từ website của liên đoán bóng đá Châu Á.

3rd Round - 10

3rd Round - 9

3rd Round - 8

3rd Round - 7

3rd Round - 6

3rd Round - 5

3rd Round - 4

3rd Round - 3

3rd Round - 2

3rd Round - 1

Group B - 10

Group D - 10

Ranking of second-placed teams - 10

Group E - 10

Group G - 10

Group C - 10

Group A - 10

Group F - 10

Group H - 10

Ranking of second-placed teams - 8

Group D - 8

Group E - 8

Ranking of second-placed teams - 7

Group G - 8

Group C - 8

Group B - 8

Group A - 7

Group F - 8

Group H - 8

Group B - 9

Ranking of second-placed teams - 9

Group G - 9

Group C - 9

Group E - 9

Group A - 9

Group F - 9

Group D - 7

Group H - 7

Group A - 8

Group B - 7

Group E - 7

Group G - 7

Group C - 7

Group F - 7

Group D - 9

Group H - 6

Group B - 6

Group E - 6

Group D - 6

Group C - 6

Group F - 6

Group A - 6

Group G - 6

Group B - 5

Group E - 5

Group D - 5

Group C - 5

Group A - 5

Group H - 5

Group G - 5

Group F - 5

Group E - 4

Group C - 4

Group B - 4

Group H - 4

Group A - 4

Group D - 4

Group F - 4

Group G - 4

Group D - 3

Group H - 3

Group G - 3

Group C - 3

Group B - 3

Group E - 3

Group F - 3

Group A - 3

Group E - 2

Group D - 2

Group B - 2

Group A - 2

Group H - 2

Group G - 2

Group F - 2

Group C - 2

Group B - 1

Group E - 1

Group C - 1

Group H - 1

Group F - 1

Group D - 1

Group G - 1

Group A - 1

1st Round

Phạm Thanh Hưng

Phạm Thanh Hưng là một trong những cây viết thể thao, đặc biệt là bóng đá hàng đầu Việt Nam, những bài viết, bài phân tích của anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.