Soi kèo bóng đá – Nhận định kèo chính – Dự đoán bóng đá đêm nay

Menu Bongso88

© 2021 BONGSO88.COM. Đã Đăng Ký Bản Quyền

Nhận định bóng đá đêm nay

2022-08-11 02:00:00 - UEFA Super Cup

0.98*0 : 1 1/4*0.90 (Châu Á)

1.46 - 4.85 - 6.60 (Châu Âu)

-0.96*3*0.84 (Tài Xỉu)

0.98*0 : 1 1/4*0.90 (Châu Á)

1.46 - 4.85 - 6.60 (Châu Âu)

-0.96*3*0.84 (Tài Xỉu)

2022-08-10 01:30:00 - Champions League

0.98*0 : 1/4*0.90 (Châu Á)

2.20 - 3.70 - 2.80 (Châu Âu)

0.93*3*0.93 (Tài Xỉu)

0.98*0 : 1/4*0.90 (Châu Á)

2.20 - 3.70 - 2.80 (Châu Âu)

0.93*3*0.93 (Tài Xỉu)

2022-08-10 00:45:00 - Champions League

0.84*3/4 : 0*-0.96 (Châu Á)

3.80 - 3.90 - 1.78 (Châu Âu)

0.83*3*-0.97 (Tài Xỉu)

0.84*3/4 : 0*-0.96 (Châu Á)

3.80 - 3.90 - 1.78 (Châu Âu)

0.83*3*-0.97 (Tài Xỉu)

2022-08-08 01:45:00 - Ligue 1

0.84*0 : 3/4*-0.94 (Châu Á)

1.65 - 3.80 - 5.50 (Châu Âu)

-0.95*2 1/2*0.83 (Tài Xỉu)

0.84*0 : 3/4*-0.94 (Châu Á)

1.65 - 3.80 - 5.50 (Châu Âu)

-0.95*2 1/2*0.83 (Tài Xỉu)

2022-08-07 22:30:00 - Premier League

0.84*1 1/2 : 0*-0.94 (Châu Á)

7.40 - 5.30 - 1.39 (Châu Âu)

-0.95*3 1/4*0.85 (Tài Xỉu)

0.84*1 1/2 : 0*-0.94 (Châu Á)

7.40 - 5.30 - 1.39 (Châu Âu)

-0.95*3 1/4*0.85 (Tài Xỉu)

2022-08-07 20:00:00 - Premier League

0.82*0 : 3/4*-0.92 (Châu Á)

1.59 - 3.70 - 5.60 (Châu Âu)

0.98*2 1/2*0.92 (Tài Xỉu)

0.82*0 : 3/4*-0.92 (Châu Á)

1.59 - 3.70 - 5.60 (Châu Âu)

0.98*2 1/2*0.92 (Tài Xỉu)

2022-08-07 20:00:00 - Premier League

0.92*0 : 1/2*0.97 (Châu Á)

1.92 - 3.60 - 4.10 (Châu Âu)

0.91*2 1/2*0.98 (Tài Xỉu)

0.92*0 : 1/2*0.97 (Châu Á)

1.92 - 3.60 - 4.10 (Châu Âu)

0.91*2 1/2*0.98 (Tài Xỉu)

2022-08-07 02:00:00 - Ligue 1

0.89*2 : 0*1.00 (Châu Á)

11.50 - 6.80 - 1.22 (Châu Âu)

0.84*3 1/4*-0.96 (Tài Xỉu)

0.89*2 : 0*1.00 (Châu Á)

11.50 - 6.80 - 1.22 (Châu Âu)

0.84*3 1/4*-0.96 (Tài Xỉu)

2022-08-06 22:00:00 - Ligue 1

-0.98*0 : 1/4*0.88 (Châu Á)

2.33 - 3.25 - 3.20 (Châu Âu)

0.90*2 1/4*0.98 (Tài Xỉu)

-0.98*0 : 1/4*0.88 (Châu Á)

2.33 - 3.25 - 3.20 (Châu Âu)

0.90*2 1/4*0.98 (Tài Xỉu)

2022-08-06 23:30:00 - Premier League

0.94*1 : 0*0.95 (Châu Á)

6.30 - 4.10 - 1.55 (Châu Âu)

0.87*2 1/4*-0.99 (Tài Xỉu)

0.94*1 : 0*0.95 (Châu Á)

6.30 - 4.10 - 1.55 (Châu Âu)

0.87*2 1/4*-0.99 (Tài Xỉu)

Xem ngay bảng kèo nhà cái các trận hôm nay

Tỷ lệ kèo nhà cái